संवादाचा अभाव का निर्माण होतो? सुसंवाद साधण्यासाठी काय करायला हव?

संवादाचा अभाव का निर्माण होतो? सुसंवाद साधण्यासाठी काय करायला हव? संवादचा अभाव कदाचित कोणी समजून घेणारी व्यक्ती नसल्यामुळे अभाव निर्माण होऊ शकतो. कदाचित जे काही मनातले बोलायचं आहे ते बोलण्यासाठी योग्य व्यक्ती आणि विश्वासू व्यक्ती नसल्यमुळे संवाद होऊ शकत नाही.
मोबाईल, नोकरी, अभ्यास यामुळे तरुण पिढीला बाकी गोष्टीकडे लक्ष देण्यात ते कमी पडत आहेत.

संवादाचा अभाव का निर्माण होतो? सुसंवाद साधण्यासाठी काय करायला हव?

सुसंवाद साधण्यासाठी आपल्याला योग्य वाटणारी व्यक्ती आयुष्यात शोधली पाहिजे. जिला आपली प्रत्येक गोष्ट सांगताना आपल्याला विश्वास वाटला पाहिजे. की आपली ही गोष्ट कोणाला सांगणार नाही हा विश्वास आपल्याला वाटला पाहिजे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.